Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Obchodní podmínky

Podmínky hotelu

Platí pro Hotelové ubytování: Bezplatné zrušení rezervace v hotelu Klostermannova chata  je možné max. 16 dní před očekávaným příjezdem.  V případě pozdějšího zrušení rezervace 14-4 dny před plánovaným termínem nástupu bude účtován 50% procentní storno poplatek, v případě zrušení rezervace 3 dny a méně před nástupem bude účtován storno poplatek ve výši 100% . Jak stornovat

V emailu s potvrzením vaší rezervace, jste obdrželi veškeré podrobnosti jak správně provést storno rezervace.

 

Všeobecné podmínky

Před potvrzením rezervace si prosím pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky rezervačního sytému dostupné v patičce rezervačního okna. Pro potvrzení rezervace, musí být vysloven souhlas s těmito podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a příjmem marketingových materiálů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

Provozní řád hotelu

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.

 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován.

 3. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu.

4. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v Eurech v aktuálním a předem oznámeném kurzu hotelu. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném.

 6. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní pokoj nejpozději do 10.30 hod. posledního dne. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

7. Na pokoj je přísně zakázáno vnášet houby.

8. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 9. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 2 000 Kč.

10. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích strojků, fénů).

 11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře, zhasnout v pokoji a při odhlášení odevzdat na recepci klíče opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu.

12. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

13. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

14. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.

15. V době od 22.00 hod do 07. 00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Provozní řád pro mazlíčky

 

PSI A JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA JSOU V HOTELU VÍTÁNA, POKUD JSOU MAJITELI ZVLÁDNUTA, NEOBTĚŽUJÍ OSTATNÍ HOSTY,  NENARUŠUJÍ PROVOZ HOTELU A NENIČÍ HOTELOVÉ VYBAVENÍ.

-           psi a ostatní zvířata nesmí zůstat sami na pokoji

-           psi a ostatní zvířata nesmí ulehat do postelí

-           psi a ostatní zvířata nesmí používat ručníky určené pro osobní hygienu

-           psi a ostatní zvířata nepobíhají volně bez vodítka po hotelu

-           psi a ostatní zvířata se i s majitelem po hotelu pohybují pouze na vodítku

-           psi a ostatní zvířata nemají přístup přímo k bufetu s jídlem

-           psi a ostatní zvířata mají místo v jídelně pouze na podlaze u Vašeho jídelního stolu

-           psi a ostatní zvířata nemají polopenzi a nemají nárok na jídlo z bufetu

-           Ohleduplnost je zde na místě. Ne každý host musí sdílet lásku k Vašemu zvířeti společně s Vámi.‌‌

Klostermannova chata, Modrava 4
tel:. +420 604 25 90 90, e-mail: info@klchata.cz
Zpracování osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Nastavení sledování Cookies